Vaddisznós kutyák vadászati alkalmassági vizsgája (VAV)

 

Általános rendelkezések 

A vizsgán részt vehetnek: tacskók, terrierek, kopók, valamint ezek keverékei. A vizsgát egy nap alatt kell teljesíteni. 
Ki kell zárni a vizsgán azt a kutyát, amelyik:

  • annyira fegyelmezetlen, hogy azzal a vadászatot zavarja;
  • ideggyenge, lövésfélő, nem előreküldhető, érdeklődést nem mutat;
  • hangot nem ad, némán dolgozik;
  • a vadat kikezdi.

A kutya sikeresen teljesíti a vizsgát, ha a megszerezhető összes pontszámnak legalább 50%-át eléri. A VAV feladatainak teljesítése jó alapot ad arra, hogy a vadászat rendjének megfeleljen, ezért a vizsgán szigorúan kell bírálni a fegyelmet és a vadászat eredményességének elősegítését. 

Vizsgaterület 

A, 
A vizsgát 1-1,5 ha kiterjedésű, 1,5 m magas drótkerítéssel bekerített, aljnövényzettel dúsan borított erdőterületen kell rendezni. A terület felszíne lehetőleg szabdalt domborzati viszonyokkal rendelkezzék. A befogó megkönnyíti a kutya levételét a disznóról. A kutyák és a disznók részére a helyszínen vizet kell biztosítani; a vizsgákon kötelező az állandó állatorvosi ügyeletről gondoskodni. 
B, 
Tényleges vaddisznóhajtáson is tehető alkalmassági vizsga. 

A vaddisznó 

A, 
A vizsgázó kutyák részére a vizsgaterületen egy vagy kettő élő vaddisznót kell biztosítani. A vaddisznók élősúlya 40-80 kg legyen. A tartalék vadat a pályán kívül, szállítóládában kell tárolni úgy, hogy a vizsgázó kutya annak szagát ne érezhesse, hangját ne hallhassa. 
B, 
Minden, a vadászaton előforduló vaddisznó. 

A vizsga leírása 

A, 
A vizsga kezdete előtt legalább 5 perccel a vaddisznót vagy vaddisznókat ki kell helyezni a pályára. A bírálóbizottság a kutyák munkáját egyenként bírálja, így a pályán egyszerre csak egy kutya dolgozhat. Indulásra a vezető bíró ad engedélyt. A vizsgázó startszámát az ügyeletes közli a bírókkal, majd a vizsgázó a kutyát a nyakörve levétele után szabadon engedi és keresni küldi. A kutya biztatása nem tiltott, de nem is kívánatos. 
Vizsgaidő: 10 perc 

B, 
A vizsga a vadászat rendje és a vadászatvezető utasítása szerint történhet. A vaddisznós kutyák ilyen formában megrendezett vadászati alkalmassági vizsgája tényleges vaddisznó-hajtóvadászaton történik. A vizsgázó kutyákat a bírák a munka közben, természetes körülmények között bírálják. A kutya vezetője hajtóként a hajtóvonalban halad a bíróval szomszéd hajtóként, egy a terület és a vadászat rendjét ismerő hivatásos vadász kíséretében. A kutya vezetője és a bíró nem zavarhatja a vadászatot, mindketten kötelesek betartani annak írott és íratlan szabályait. A vezető a bíró utasításait követi. A vezető az első hajtás előtt és a hajtások közti szünetekben vezetéken tartja kutyáját, munkára csak a hajtás indítását követően engedheti. A vaddisznós kutyának intenzív, fegyelmezett munkával kell segítenie a vadászat eredményességét. 
Vizsgaidő: az összes feladat elbírálásához szükséges minimális időtartam. 

Vizsgakövetelmények, bírálati szempontok 

1. Keresési mód (értékszám: 6) 
A kutya lendületesen, céltudatosan szakadjon el a vezetőjétől és a területet szisztematikusan keresse át, kajtassa mindaddig, amíg a vaddisznót (vaddisznókat) meg nem találja. Előfordul, hogy a kutya csak jóval az indulás után találkozik a vaddal – ez önmagában még nem hiba, ha közben nem tér vissza vezetőjéhez, vagy nem áll le újabb biztatásig. A vezetőhöz való visszatérések pontlevonást eredményeznek. A keresés üteme legyen gyors, akadályt nem ismerő, célratörő. Azt a kutyát, amelyik 5 percig nem indul el keresni, amely, bár esélye van, de nem talál rá a vaddisznóra, vagy amelyik annyira fegyelmezetlen, hogy azzal a tényleges vadászatot zavarná, a vizsgából ki kell zárni. 

2. Orrhasználat (értékszám: 3) 
A keresés folyamán alkalom nyílik az orr (szimat) jóságának elbírálására. A területen bizonyára sok frissebbnél frissebb disznónyom van, de a kutyának ezek közül a legmelegebbet kell követnie. Ha szelet kap a disznótól, azt azonnal észrevehetően jelezze. Ha a vad elszalad a kutyától, azt a friss nyomon a kutyának azonnal tudnia kell üldözni. A meleg vackot meg kell különböztetnie az élő disznótól. Amelyik kutya a meleg vackot tartósan csaholja, a vizsgából ki kell zárni. 

3. Fogósság, kitartás (értékszám: 8) 
A kutya a vaddisznóval szemben félelmet nem tanúsíthat: megtalálása után azt csipkedve, forgatva igyekezzen egy helyben tartani úgy, hogy a vadász majd a tényleges vadászat esetén lövéshez jusson. Ha a vaddisznó a sűrűben megállt, azt a kutya állandóan támadja. 4-es osztályzatot a vizsga ideje alatt folyamatosan aktív, támadásban lévő kutya kaphat. Azt a kutyát, amelyik ideggyenge, nem előreküldhető, érdeklődést nem mutat, a vizsgából ki kell zárni. 

4. Hangadás (értékszám: 8) 
A kutya a megtalált vaddisznót kellő rámenősség mellett állandó csaholással, ugatással jelezze, 4-es osztályzatot az a kutya kaphat, amelyik a vizsga végéig kitartó hangadással dolgozik. Azt a kutyát, amelyik hangot nem ad, némán dolgozik, a vizsgából ki kell zárni. 

5. Viselkedés lövésre (értékszám: 4) 
Azt a kutyát, amelyik a lövésre természetellenesen reagál, el- vagy befut, esetleg lövésfélő, a vizsgából ki kell zárni. 

6. Viselkedés lőtt vadnál 
A kimúlt vadhoz érve, a kutyát egyedül kell hagyni, hogy megmutassa, hogyan viselkedik a kimúlt vad mellett, a vezetőjének befolyása nélkül. A kutya nem mutathat ijedtséget, nem baj, ha a vadba belefog, a lőtt sebet nyalogatja. A kimúlt vad kikezdését a kutyának nem szabad megkísérelni. A temperamentumos kutyák mindig megkísérlik, hogy itt vagy ott a vadba belecsimpaszkodjanak – ez nem tekinthető hibának. Mindenesetre megkülönböztetendő, hogy szenvedélyes magatartásról, öröm és szenvedély kifejezéséről van-e szó, vagy pedig egyik vagy mindkét első láb ráhelyezésével, nyilvánvalóan a vad kikezdésének szándéka mutatkozik meg. Azt a kutyát, amelyik félelmében nem meri megközelíteni a vadat, vagy arra két lábával ráállva, egyértelműen kikezdi azt, a vizsgából ki kell zárni. 

Értékelés: 
A lenti bírálati lap szerint

 Feladat

 Értékszám

 Osztályzat

 Pontszám

 1. Keresési mód

 

 

 2. Orrhasználat

3

 

 

 3. Fogósság, kitartás

 

 

 4. Hangadás

8

 

 

 5. Viselkedés lövésre

4

 

 

 6. Viselkedés lőtt vadnál

6

 

 

 Összesen

 

 

 


Osztályozni 0-4-ig kell. 

A kutya sikeresen teljesítette a vizsgát, ha a megszerezhető összes pontszámnak legalább 50%-át elérte. 

Kizárandó a vizsgából az a kutya, amelyik: 
1. annyira fegyelmezetlen, hogy azzal zavarná a tényleges vadászatot; 
2. a meleg vackot tartósan csaholja; 
3. ideggyenge, lövésfélő, nem előreküldhető, érdeklődést nem mutat; 
4. hangot nem ad, némán dolgozik; 
5. a lőtt vadat kikezdi. 

A vizsga minősítése: 
Megfelelt 
Nem felelt meg